Zpět na přehled

Korigovaný vápník

Aktualita
28. 4. 2023

Nově jsme zavedli výpočet korigované hodnoty vápníku v séru.

25.4.2023 jsme nově zavedli výpočet korigované hodnoty vápníku v séru na standardní koncentraci albuminu v séru (41,3 g/L).

Tento výpočet je přínosný pro pacienty s abnormálními hodnotami albuminu. Výpočet je dle doporučení Jabor A. a  kol: Vnitřní prostředí, Grada 2008 a bude proveden zdarma u všech pacientů s požadavkem na Ca a ALB v séru.