Laboratorní příručka

Laboratorní metody

Biochemie, Hematologie, Imunologie 
Mikrobiologie 
25-hydroxyvitamin D
a-Beta-2-glykoprotein IgG, IgM
a-deamidovaný gliadin IgA, IgG
a-endomyzium EMA IgA IF
a-endomyzium EMA IgG IF
a-fosfatidyl serin IgG, IgM, a-fosfatidyl inositol IgG, IgM, a-kyselina fosfatidová IgG, IgM
a-fosfolipid (APLA) IgG, IgM
a-gastroparietální buňky (GPCA)
a-histony
a-kardiolipin (ACLA) IgG, IgM
AKTIVOVANÝ PARCIÁLNÍ TROMBOPLASTINOVÝ TEST
AKTIVOVANÝ PARCIÁLNÍ TROMBOPLASTINOVÝ TEST - ratio
Alaninaminotransferáza
AlaTOP screening (AlaTOP Allergy Screen)
Albumin
Albumin/kreatinin poměr
Alfa-1-fetoprotein
Alkalická fosfatáza
a-Myeloperoxidáza (MPO)
Amyláza
Amyláza pankreatická
ANA IgG IF 1:80
ANA plus Microblot-Array
ANCA
Angiotenzin konvertující enzym (ACE)
anti-Anexin IgG, IgM
anti-C1q
Anti-dsDNA IF
Anti-GBM
Antigen squamosních buněk (SCCA)
Anti-intrinsic faktor (vnitřní faktor)
anti-MCV (mutovaný citrulinovaný vimentin)
Anti-Müllerian hormon
Anti-streptolysin O
Antitrombin
a-nukleosomy
Apolipoprotein A1
Apolipoprotein B
a-Proteináza 3 (PR3)
ASCA IgA, IgG
ASMA
Aspartátaminotransferáza
a-transglutamináza IgA
a-transglutamináza IgG
Autoprotilátky IgG proti cyklickému citrulinovanému peptidu (Anti-CCP)
Autoprotilátky proti TSH receptorům (a-TSHR, TRAb)
Bazofily absolutně
Bazofily mikroskopicky
Bazofily relativně
Bilirubin celkový
Bilirubin konjugovaný
Blasty mikroskopicky
Bordetella parapertussis IgA, IgG
Bordetella pertussis Ig A, IgG
Borrelia IgM, IgG Microblot-Array
Borrelie IgG, IgM
C3 komplement
C4 komplement
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 72-4
Campylobacter jejuni IgA, IgG WB
CD19
CD20
CD3
CD3/HLA DR+
CD4
CD8
Celková bílkovina
Celkový prokolagén typu 1 (N-terminální propeptid kolagenu 1)
Chlamydia pneumoniae IgA, IgG, IgM
Chlamydia pneumoniae IgA, IgG Microblot-Array
Chlamydia psittaci IgA, IgG Microblot-Array
Chlamydia sp. IgA, IgG, IgM
Chlamydia trachomatis IgA, IgG, IgM
Chlamydia trachomatis IgA, IgG Microblot-Array
Chloridy
Cholesterol celkový
Cholesterol-HDL
Cholinesteráza
CIK-PEG
CMV IgM, IgG, avidita
C-peptid
C-reaktivní protein
C-terminální telopeptid kolagenu I - beta forma (Beta-CrossLaps)
Cystatin C
Cytokeratinový fragment 21-1 (CYFRA 21-1)
DAO diaminooxidáza
D-Dimery
Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-S)
Diferenciál mikroskopický
Diferenciál z analyzátoru
Draslík (kalium)
Ehrlichia phagocytophilum (Anaplasma) IgG, IgM
Elektroforéza sérových proteinů
ENA screening
Envelope antigen viru hepatitidy B (HBeAg)
Eosinofilní kationický protein ECP
Eozinofily absolutně
Eozinofily mikroskopicky
Eozinofily relativně
Erytrocyty
Estradiol
Etanol gelifikační test
Fagocytóza (ingesce)
Faktor VIII
Ferritin
Fibrinogen
Folikulostimulační hormon (FSH, folitropin)
Fosfor (anorganické fosfáty)
Free androgen index
gama-glutamyltransferáza
Globulin vázající pohlavní hormony (SHBG)
Glomerulární filtrace kreatininu (clearance kreatininu)
Glukóza
Glykovaný hemoglobin
Helicobacter pylori IgA, IgG
Helicobacter pylori IgA, IgG Microblot-Array
Helicobacter pylori-stolice
Hematokrit
Hemoglobin
Hepatální profil WB
HHV6 IgG
High Sensitive Troponin-I
HLA B27
Homocystein
Hořčík (magnesium)
HSV 1,2 pool IgM, IgG
Hu, Ri, Yo WB
Imunoglobulin A
Imunoglobulin E (celkové IgE, total IgE)
Imunoglobulin G
Imunoglobulin M (IgM)
Index aterogenity (Klimov)
Ionizovaný vápník
IRI (CD4/CD8)
Karcinoembryonální antigen (CEA)
Klíšťová encefalitida IgG, IgM
Kortizol
Kreatinin
Kreatinkináza
Kreatinkináza-MBmass
Krevní obraz s dif. 3 populačním
Krevní obraz s dif. 5 populačním
Krevní obraz základní
Krevní skupina ABO + Rh (D)
Kyselina listová (folát)
Laktátdehydrogenáza (LDH)
Leukocyty
Lidský choriogonadotropin + Beta podjednotka hCG (hCG)
Lidský epididymální protein 4 (HE4)
Lipáza
Lipoprotein (a)
Lupus antikoagulans
Lupus antikoagulans
Lupus antikoagulans komentář
Luteinizační hormon (Lutropin, LH)
Lymfocyty
Lymfocyty #
Lymfocyty %
MCHC = Mean Cell Hemoglobin Concentration
MCH = Mean Cell Hemoglobin
MCV = Mean Cell Volume
Metamyelocyty
Mikroalbumin
Moč chemicky
Moč mikroskopicky
Monocyty
Monocyty #
Monocyty %
MPV = Mean Platelet Volume
Mycoplasma pneumoniae IgG, IgA, IgM
Myeloblasty
Myelocyty
Myoglobin
Nekonjugovaný estriol (volný)
Neuron specifická enoláza (NSE)
Neutrofily #
Neutrofily %
Nezralé granulocyty
Nezralé granulocyty #
NK buňky
Normoblasty
N-terminální natriuretický propeptid typu B
Okultní krvácení (FOB)
Orálně glukózový toleranční test
Osmolalita
Parathormon (parathyrin, intaktní PTH)
Parvovirus IgG, IgM
Paul Bunnell
PDW = Platelet Distribution Width
Plazmatické buňky
Podtřídy IgG - IgG1, IgG2, IgG3, IgG4
Poměr Apo B/Apo A1
Poměr protein/kreatinin
Povrchový antigen viru hepatitidy B (australský antigen, HBsAg)
Prealbumin
Progesteron
Prokalcitonin
Prolaktin
Promyelocyty
Prostatický specifický antigen (PSA celkový)
Protein C
Protein S
Protein S - 100 b (S-100)
Protilátky IgG proti tetanu
Protilátky IgG proti viru hepatitidy A (anti-HAV IgG)
Protilátky IgM proti core antigenu hepatitidy B (anti-HBc IgM)
Protilátky IgM proti viru hepatitidy A (anti-HAV IgM)
Protilátky proti core antigenu hepatitidy B (anti-HBc, aHBc total)
Protilátky proti envelope antigenu hepatitidy B (anti-HBe)
Protilátky proti mitochondriím (AMA)
Protilátky proti povrchovému antigenu hepatitidy B (anti-HBs)
Protilátky proti spalničkám IgG (Measles IgG)
Protilátky proti Treponema pallidium (syfilis TP, TPHA)
Protilátky proti tyreoglobulinu (anti-TG)
Protilátky proti tyroidální peroxidáze (anti-TPO)
Protilátky proti viru hepatitidy C (anti-HCV)
Protilátky proti viru lidského imunodeficitu typu 1,2 a antigen HIV p24 (aHIV 1,2 + p24)
Protilátky proti viru Varicella-zoster, VZV IgM, IgA, IgG
Protrombinový test INR
Protrombinový test RATIO
RDW = Red Cell Distribution Width
Retikulocyty
Retikulocyty #
Revmatoidní faktor
Revmatoidní faktor IgA, IgG, IgM
RPR (syfilis - netreponemový test, RRR)
Saturace transferinu
Screening protilátek
Sedimentace erytrocytů
Segmenty
Sodík (natrium)
specifické IgE protilátky (alergeny)
Stanovení nízkomolekulárního heparinu pomocí chromogenního substrátu
Stanovení specifických IgE multiplexovou metodou ALEX
Těhotenský plazmatický protein A
Testosteron
Thyreoglobulin
Tkáňový polypeptidový antigen
Toxoplazmóza IgA, IgE
Toxoplazmóza IgM, IgG + avidita
Transferin
Triacylglyceroly
Trijodtyronin (T3 - celkový)
Trijodtyronin volný (T3 - volný)
Trombinový test
Trombocyty
Trombokrit
Tyčky
Tyreoidální stimulační hormon (Tyreotropin, TSH)
Tyroxin (T4 - celkový)
Tyroxin volný (T4 - volný)
Urea, močovina
Vápník (kalcium)
Vazebná kapacita transferinu pro železo (železo vazebná kapacita celková, TIBC)
Virus Epstein-Baarové (EBV)
Vitamín B12
Volná β‑podjednotka lidského choriového gonadotropinu (fβhCG)
Volný prostatický specifický antigen (PSA volný)
Volný testosteron
Yersinia sp. IgA, IgG
Železo
β-2-mikroglobulin