Pro lékaře

Česká laboratorní s.r.o. je jednou z nejmodernějších laboratoří v Praze. Tým laboratoře tvoří erudovaní pracovníci, kteří jsou lékařům k dispozici pro odborné konzultace. Laboratoř je akreditovaná dle platné ČSN ISO EN 15 189.

Charakterem své činnosti se prolíná všemi lékařskými obory a podílí se na stanovení správné diagnózy, sledování průběhu onemocnění.

Laboratoř zajišťuje pod vedením Ing. Tomáše Grabače základní i speciální vyšetření v oborech: biochemie, hematologie, imunologie, mikrobiologie.

Laboratoř je vybavena špičkovou laboratorní technologií, díky které je zajištěna vysoká kvalita i rychlost dodání výsledků, a to jak v tištěné, tak elektronické formě.

Česká laboratorní s. r. o. provozuje síť odběrových míst v Praze a okolí a spolupracujícím lékařům poskytuje žádanky, odběrový materiál a svozovou službu. Spolupracuje i s veterinárními stanicemi.

 

Oddělení biochemie: vedoucí úseku Ing. Tomáš Grabač

Provádí rutinní i speciální biochemická vyšetření – tumorové markery, vyšetření metabolismu kostí, kardiální markery, hormony, ukazatele zánětu a další.

Oddělení hematologie: vedoucí úseku RNDr. Lenka Maximová

Provádí kompletní vyšetření krevního obrazu, základní i speciální koagulační vyšetření, vyšetření krevních skupin a screening antierytrocytárních protilátek.

Oddělení imunologie: vedoucí úseku Ing. Kristýna Šišmová

Provádí vyšetření parametrů humorální a buněčné imunity, vyšetření autoprotilátek, serologická a alergologická vyšetření.

Oddělení mikrobiologie: vedoucí úseku RNDr. Lenka Šemberová

Oddělení mikrobiologie provádí kultivace klinických materiálů včetně mikroskopie a stanovení citlivosti k antibiotikům, průkaz antigenů RAPID testy a antibiotické konzultace. Dále zajišťuje průkaz STD a koronaviru metodou PCR.

Elektronické výsledky a žádanky

Laboratorní žádanky i výsledky umíme zasílat elektronicky. Komunikujeme v rámci ClickBoxu, ale máme i vlastní řešení pro lékařské softwary mimo skupinu CompuGroup, jako například SmartMedix nebo FONS Galen. Pro konkrétní informace kontaktujte, prosím, naše IT nebo obchodní oddělení.