Zpět na přehled

Nová metoda microblot-array (MBA)

Aktualita
28. 4. 2023

Multiplexové řešení diagnostiky infekčních a autoimunitních onemocnění.

Na úseku imunologie jsme zavedli novou technologii microblot-array MBA. Metoda je založena na principu imunoblotu převedeného do formátu mikrotitrační destičky. Jedná se o rychlejší, komplexnější metodu, která umožňuje snadnější zpracování a vyhodnocení a má vyšší testovací kapacitu za použití velmi malého množství vzorku. Metoda je určena pro konfirmaci serologických výsledků (Borelie, Chlamydie, Helicobacter) a k přesnější diagnostice autoimunitních onemocnění.