Zpět na přehled

Změna stanovení analytu BNP

Aktualita
29. 11. 2023

Změna stanovení analytu BNP na NT-proBNP

29. 11. 2023 dochází ke změně ve stanovení analytu BNP. Nově budeme stanovovat pouze NT-proBNP namísto BNP. Požadavek na BNP bude zpracován jako NT-proBNP.
Z klinického hlediska má NT-proBNP stejnou výpovědní hodnotu jako vlastní aktivní hormon BNP. Zároveň má delší biologický poločas (60–120 minut) než BNP (22 minut) a klade menší nároky na preanalytickou fázi. Analýza není ovlivněna podáváním syntetických BNP. Degradace NT-proBNP není inhibována léky z nové skupiny inhibitorů angiontenzinového receptoru – neprilyzinu.
Pro analýzu se používá sérum odebrané do standardní biochemické zkumavky nebo biochemické zkumavky se separačním gelem.