Zpět na přehled

a-deamidovaný gliadin IgA, IgG

GLIA A, GLIA G

Parametry metody

Princip

ELISA

Materiál
sérum
Stabilita

7 dnů při 2-8 °C, nad 7 dní zmraženo 1 měsíc při teplotě -20°C

Jednotky
Index pozitivity (IP)
Referenční meze

0 - 0,9 (IP)

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
do 10 dnů
Klinické informace

Gliadin je složka glutenu (lepku). Protilátky proti gliadinu jsou přítomny u gluténové enteropatie (celiakální sprue), jejich vyšetření ve  třídě IgG a IgA má pro toto onemocnění diagnostický význam. Zvýšené hladiny AGA bývají nalézány také u dermatitis herpetiformis Duhring a některých enteropatií. Protilátky ve třídě IgA jsou nejvhodnější pro screening (sensitivita 90%, specifita 80%) a rovněž pro monitorování dodržování bezlepkové diety.
Test obsahuje deamidovaný gliadin, čímž je zajištěna větší senzitivita a specifita vyšetření.

Interpretace

negativní <0,9 IP
hraniční 0,9-1,1 IP 
pozitivní > 1,1 IP