Zpět na přehled

a-fosfolipid (APLA) IgG, IgM

APLA G, APLA M

Parametry metody

Princip

ELISA

Materiál
sérum
Stabilita

7 dnů při 2-8 °C, nad 7 dní zmraženo 1 měsíc při teplotě -20 °C

Jednotky
GPL (U/ml), MPL (U/ml)
Referenční meze

IgG: 0-10 (GPL - U/ml)  

IgM: 0-10 (MPL - U/ml) 

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
10 dnů
Klinické informace

Screeningové stanovení protilátek proti fosfolipidům.  Vyskytují se u antifosfolipidového syndromu (APS). Rozlišuje se primární a sekundární APS, senkundarní APS je asociován s autoimunitními onemocněními. APLA se vyskytují také  u pacientů s trombózami, trombocytopeniemi, infekčními nemocemi, dále u pacientů po mozkové mrtvici, infarktu myokardu či opakovaných potratech. 

Hladina IgG protilátek odráží aktivitu onemocnění lépe než hladina IgM.

Interpretace

IgG negativní <10,0 GPL 

IgG  pozitivní ≥10,0 GPL 

IgM negativní <10,0 MPL

IgM pozitivní ≥ 10,0 MPL