Zpět na přehled

Protilátky proti viru lidského imunodeficitu typu 1,2 a antigen HIV p24 (aHIV 1,2 + p24)

HIV

Parametry metody

Princip

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CMIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 14 dní při 2-8 °C

Jednotky
S/CO (index)
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   0 - 1 S/CO
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

HIV, Human Imunodeficiency Virus, virus lidské imunitní nedostatečnosti, je RNA virus patřící do skupiny retrovirů (čeleď Retroviridae). Způsobuje nemoc AIDS z anglického výrazu pro „syndrom získané imunitní nedostatečnosti“ . Jsou známy dva typy, HIV 1 a 2, které se liší některými vlastnostmi. U 1/10 infikovaných se několik týdnů po infekci projeví sérokonverzní onemocnění, které imituje mononukleózu a je doprovázeno tvorbou protilátek. Protilátky proti viru HIV vznikají po několika týdnech až měsících, obvykle do 3 měsíců. Přechod do AIDS obvykle 8-10 let po infekci. Postižený může být zcela bez příznaků. Test indikuje přítomnost protilátek proti viru HIV 1, 2 a antigenu p24.

Interpretace

nereaktivní < 1 ≥ reaktivní

Reaktivní výsledky se posílají ke konfirmaci do SZÚ.

Zdravotní výkon
82077