Zpět na přehled

Alaninaminotransferáza (ALT)

ALT

Parametry metody

Princip

Absorpční spektrofotometrie, metoda s aktivací pyridoxalfosfátem dle doporučení IFCC

Materiál
Sérum
Stabilita

7 dní při 2-8 °C

Jednotky
µkat/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 6T   0,15 - 0,73 µkat/L
6T - 1R   0,15 - 0,85 µkat/L
1R - 15R   0,25 - 0,60 µkat/L
15R - 150R   0,17 - 0,78 µkat/L
Zdroj referenčních mezí
Jaroslav Masopust, Klinická biochemie (1998)
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

ALT je převážně cytoplazmatický enzym, ve velmi malém množství se vyskytuje i v mitochondriích. Katalyzuje reverzibilní přenos aminoskupiny mezi L alaninem a 2 oxoglutarátem. Vyskytuje se v játrech, ledvinách, srdci, kosterním svalu a erytrocytech. Největší aktivitu mají hepatocyty. Stanovení ALT v séru je spolu s AST nejčasnějším a nejcitlivějším indikátorem porušení celistvosti membrány hepatocytu. Je specifické pro posouzení jaterního poškození. Diagnostická senzitivita pro hepatobiliární onemocnění je 83 %, diagnostická specifita 98 % (vzhledem ke zdravým jedincům) a 84 % (vzhledem k nemocným s nejaterními chorobami). Stanovení je více citlivé k detekci poškození hepatocytů než k detekci biliární obstrukce. Na poškození jater je specifičtější než stanovení aktivity AST, avšak je méně citlivé než AST k poškození jater způsobenému alkoholem. 
Vhodné jako screening na hepatitidu.

Interpretace

↓ deficit vitaminu B6, fyziologicky v těhotenství

↑ akutní virová hepatitida, chronická virová hepatitida, etylická hepatopatie, toxické poškození jater, karcinom jater, metastázy do jater, srdeční selhání, hypoxické poškození jater, HELLP syndrom, fyzická zátěž, fyziologicky u dětí, onemocnění žlučových cest a pankreatu, dekompenzované srdeční vady, vrozené metabolické vady, progresivní svalová dystrofie, onemocnění z ozáření

Zdravotní výkon
81337, STAT 81111