Zpět na přehled

Alfa-1-fetoprotein (AFP)

AFP

Parametry metody

Princip

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CMIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
µg/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   0,89 - 8,78 µg/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

AFP je onkofetální glykoprotein, produkovaný v embryonálním žloutkovém vaku a ve fetálních játrech. V dospělém zdravém organismu je syntéza omezena na minimum. V séru matky, kam přechází přes placentu, je důležitým ukazatelem fyziologického vývoje těhotenství. Významná je především jeho role transportní (vazba steroidů, některých těžkých kovů, bilirubinu, mastných kyselin, retinoidů, drog, antibiotik apod.). Screening maligního procesu pomocí AFP v séru je vhodný pouze u symptomatických nemocných s jaterní cirhózou nebo podezřením na germinativní nádory varlat (nesestouplé varle, nádory testes u sourozence – dvojčete). Pro hepatocelulární karcinom je AFP markerem první volby (senzitivita u neléčeného onemocnění je až 80 %). U germinativních nádorů ovariálních i testikulárních je senzitivita rovněž vysoká. Obvykle chybí v seminomech a choriokarcinomech. Exprese AFP u nádorů zažívacího traktu je pozorována asi u jedné pětiny nemocných.

Interpretace

↑ hladiny AFP se v 70-95% vyskytují u pacientů s primárním hepatocelulárním karcinomem. Elevaci hodnot AFP lze také nalézt u germinativních ovariálních a testikulárních nádorů. Nemaligní příčiny zvýšení AFP jsou akutní virová i chronická hepatitida, cirhóza jater a těhotenství.

Zdravotní výkon
93215
Poznámka

Stanovení AFP je také součástí vyšetření II. trimestru screeningu vrozených vývojových vad.