Zpět na přehled

Alkalická fosfatáza (ALP)

ALP

Parametry metody

Princip

Absorpční spektrofotometrie, metoda dle doporučení IFCC

Materiál
Sérum
Stabilita

7 dní při 2-8 °C

Jednotky
µkat/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 6T   1,20 - 6,30 µkat/L
6T - 1R   1,44 - 8,00 µkat/L
1R - 11R   1,12 - 6,20 µkat/L
11R - 15R   1,35 - 7,50 µkat/L
15R - 150R   0,66 - 2,20 µkat/L
Zdroj referenčních mezí
Jaroslav Masopust, Klinická biochemie (1998)
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Alkalická fosfatáza v séru pochází ze tří strukturálních genotypů: typ vyskytující se v játrech, kostech a ledvinách, dále izoenzymy: střevní a placentární. Vyskytují se v osteoblastech, hepatocytech, ledvinách, slezině, placentě, prostatě, leukocytech a v tenkém střevě. Fyziologicky ALP katalyzuje hydrolýzu esterů kyseliny fosforečné v zásaditém prostředí. Se vzestupem aktivity alkalické fosfatázy se setkáváme u všech forem cholestázy a zejména je-li spojena s obstrukcí. Zvýšena je rovněž při onemocněních skeletu, jako je Pagetova choroba, hyperparathyroidismus, křivice a osteomalacie, a pochopitelně i u zlomenin a maligních tumorů. Značně zvýšené hodnoty aktivity alkalické fosfatázy jsou někdy zaznamenány v dětství a dospívání. Příčinou je zvýšená aktivita osteoblastů v souvislosti s růstem kostí.

Interpretace

↓ anémie, Cushingova choroba, deficit Mg, hypofosfatasemie, hypothyreóza, malabsorpční sy., malnutrice, maligní lymfom, v dětském věku při deficitu STH

↑ hepatobiliární onemocnění a akutní pankreatitida, nádorová produkce ALP, choroby kostí, biliární cirhóza, Crohnova choroba, deficit vitaminu D, etylická hepatitis, fraktury kostí, ischémie střevní a ulcerace střev, karcinom jater, nekróza skeletu, sarkoidóza, akromegalie

Zdravotní výkon
81421, STAT 81147