Zpět na přehled

Amyláza (AMS)

AMS

Parametry metody

Princip

Fotometrie

Materiál
Sérum, moč
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Moč: 3 dny při 2-8 °C

Jednotky
µkat/L
Referenční meze
Sérum
Pohlaví   Věk    
M+Ž   0 - 14D   0,05 - 0,17 µkat/L
   14D - 13T   0,03 - 0,37 µkat/L
   13T - 1R   0,05 - 0,83 µkat/L
   1R - 18R   0,42 - 1,68 µkat/L
   18R - 150R   0,47 - 1,67 µkat/L
Moč
Muži   0 - 150R   0,27 - 8,18 µkat/L
Ženy   0 - 150R   0,35 - 7,45 µkat/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

α-amyláza je sekreční enzym tvořený epiteliálními buňkami pankreatu a slinných žláz, z části i v játrech. Katalyzuje hydrolytický rozklad polysacharidů jako je amylóza, amylopektin a glykogen štěpením 1,4-α-glykosidických vazeb. Glykosidické vazby polysacharidů a oligosacharidů jsou většinou hydrolyzovány souběžně. Jsou známy dva typy α-amylázy, pankreatická (P-typ) a slinná (S-typ). Zatímco P-typ můžeme přiřadit jednoznačně ke slinivce a je orgánově specifický, S-typ pochází z různých míst. Vedle slinných žláz je možné se s ním setkat ve slzách, potu, mateřském mléce, plodové vodě, plicích, varlatech a epitelu vejcovodů. Jelikož specifické klinické symptomy pankreatických onemocnění jsou omezené, má stanovení α-amylázy důležitou úlohu při jejich diagnostice. Zvýšené hodnoty α-amylázy se nevztahují jen na akutní pankreatitidu nebo zánětlivou fázi chronické pankreatitidy, ale vyskytují se rovněž ve spojitosti s renálním selháním (omezená glomerulární filtrace), nádory na plicích, vaječnících, při plicních  chorobách, onemocnění slinných žláz, diabetické ketoacidóze, cerebrálním traumatu, při chirurgických zásazích nebo v případech makroamylasémie. Specifičnost pro pankreas je doporučeno potvrdit doplňujícím vyšetřením specifického enzymu - lipázy nebo pankreatické α-amylázy.

Močová amyláza je exkretována glomerulární filtrací a z 50% zpětně resorbována v tubulech. Při přechodné tubulární poruše (diabetická ketoacidóza, akutní pankreatitida, proteinurie) je reabsorpce redukována se současným zvýšením clearance amylázy. Zvýšení v moči u akutní pankreatitidy nastupuje později než elevace amylázy v séru.

Interpretace

SÉRUM:

↓ nekrotizující pankreatitis, thyreotoxikóza, familiární hypoamylasemie, těžké popáleniny, malnutrice, 
↑ nádorová onemocnění (paraneoplastická, pankreatu, prostaty, ovaria), ischémie pankreatu, trauma horní části břišní, penetrace duodenálního vředu, cholecystitis, ileus, onemocnění příušní žlázy, makroamylasemie

MOČ:

↓ bez klinického významu 
↑ chronická renální insuficience, etylismus, virové hepatitidy, jaterní cirhózy, nádory, metastázy do jater, žlučníková kolika, vředová choroba, trauma horní části bříšní

Zdravotní výkon
81345