Zpět na přehled

Amyláza pankreatická (AMSP)

AMSP

Parametry metody

Princip

Fotometrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
µkat/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   0,13 - 0,85 µkat/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Stanovení pankreatické α-amylázy je přínosem pro diagnostiku a sledování akutní pankreatitidy a exacerbací chronické pankreatitidy. Posuzováno měřítkem klinické senzitivity a specifičnosti, je diagnostická hodnota pankreatické α-amylázy srovnatelná s hodnotou lipázy, obecně uznávaným enzymem specifickým pro pankreas. Senzitivita pankreatického izoenzymu α-amylázy je o 38 % vyšší než celková α-amyláza v diagnostice akutní pankreatitidy, pokud je, jako obvykle, kritériem trojnásobné překročení horní hranice referenčního rozmezí.

Interpretace

↓ bez klinického významu 
↑ viz amyláza

Zdravotní výkon
81481