Zpět na přehled

ANA IgG IF 1:80

ANA IgG

Parametry metody

Princip

nepřímá imunofluorescence (NIF)

Materiál
sérum
Stabilita

2 dny při 2-8 °C, nad 2 dny zmraženo 1 měsíc při teplotě -20°C

Jednotky
kvalitativní hodnocení s popisem fluorescenčního obrazu
Referenční meze

negativní / pozitivní

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
do 10 dnů
Klinické informace

ANA, antinukleární protilátky, jsou autoprotilátky proti orgánově nespecifickým buněčným antigenům. Cílem antinukleárních protilátek v buňce je chromatin (DNA, histony, jejich komplex zvaný nukleozom a nehistonové chromozomální proteiny, např. centromery), jaderná membrána a póry, jadérko (polypeptidy, někdy v komplexu s RNA, různé enzymy), ribonukleové kyseliny (především RNA v komplexu s proteiny = ribonukleoproteiny RNP), jaderná matrix (fibrilární kostra jádra), jaderná tekutina (obsahující celou řadu rozpustných antigenů) a různé součásti cytoplazmy (např. enzymy, ribozomy, mitochondrie). Význam stanovení ANA spočívá v diagnostice systémového onemocnění, určení klinických podtypů nemoci, v možnosti vyslovit se k prognóze, zhodnotit aktivitu či předpovědět relaps choroby. Pozitivní výsledky se vyskytují i u zdravých starších lidí, těhotných žen, dále u pacientů s nádorovým onemocněním, chronickou infekcí a u mnoha dalších vážnějších onemocnění. Výsledky ANA IF musí být interpretovány vždy v kontextu klinických dat. K přesnější identifikaci slouží další metody - ENA, imunoblot, ELISA (viz níže). 

Interpretace

kvalitativní hodnocení  (negativní, hraniční, slabě pozitivní,  pozitivní) s popisem fluorescenčního obrazu:
1) Homogenní jaderná fluorescence: SLE, SLE indukován léky, revmatická arthritis, juvenilní chronická arthritis, systémová skleróza
2) Zrnitá fluorescence: SLE, Sjögrenův syndrom, sklerodermie, subakutní kožní lupus
2a) nukleární matrix: MCTD, SLE a další chronické revmatické nemoci
2d) Různorodá zrnitá fluorescence (anti-PCNA): 1-3% SLE pacientů s proliferativní glomerulonefritis a lymfoproliferativní onemocnění
3) Centromery: CREST syndrom
4) Jaderné tečky: autoimunitní a virové jaterní nemoci (PBC, chronická aktivní hepatitis)
5) Jadérka (nukleolární): 50% polymyositis sklerodermie, primární plícní hypertense se sklerodermií, systémová skleróza, nemoc příčně pruhovaných svalů
6) Mitotický aparát (centrioly, poly a vlákna dělícího vřeténka): nespecifické revmatické nemoci, nespecificky při SLE, Sjögrenův syndrom, CREST, MCTD, systémová skleróza, Raynaudův fenomén, tumory plic (centromera F)
7) Jaderná membrána: smíšené chronické autoimunitní nemoci,  vzácně při PBC, polymyositis

Poznámka

Vyšetření se provádí v základním titru 1:80
Pozitivní vzorky jsou automaticky titrovány v titrech 1:160, 1:320, 1:640, 1:1280 (dle potřeby).