Zpět na přehled

Angiotenzin konvertující enzym (ACE)

ACE

Parametry metody

Princip

Fotometrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 30 dní při 2-8 °C

Jednotky
U/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
6M - 18R   29 - 112 U/L
18R - 150R   20 - 70 U/L 
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Angiotenzin konvertující enzym (ACE) je monomérní metaloproteáza obsahující ve své molekule zinek. ACE hydrolyzuje oligopeptidy, enzym je vázán na membráně endotelových buněk.  ACE se vyskytuje ve dvou formách: větší molekula se označuje jako somatický ACE, a menší molekula označovaná jako germinální nebo testikulární forma. ACE je přítomno ve většině tkání:  plíce, aktivované mononukleáry aterosklerotického plaku, kartáčový lem ledvinových tubulů, střeva, placenta, plexus choriodeus (somatický typ, větší molekula) nebo výlučně v testes (germinální typ, menší molekula). Fyziologicky působí na cévy, kde reguluje průtok krve a působí jako vasokonstriktor, přeměňuje angiotenzin I na angiotenzin II a bradykinin na inaktivní peptidy, pozitivně působí na zvýšenou produkci aldosteronu v kůře nadledvin (se zvýšením zpětné resorpce sodíku a retencí vody ledvinami) a významná je jeho funkce v signální transdukci.

Interpretace

↓ medikace ACE inhibitory, mnohočetný myelom, hypothyreóza, ALL, CLL, toxické postižení plic, CHOOP, nádory lokalizované v plících, tuberkulóza, cystická fibróza


↑ plicní onemocnění, sarkoidóza, hyperthyreóza, plicní embolie, DM s retinopatií, levostranná srdeční nedostatečnost, m.Hodgkin, jaterní cirhóza, HIV infekce, chronická hepatitida

Zdravotní výkon
81269