Zpět na přehled

anti-Anexin IgG, IgM

a-ANEX G, M

Parametry metody

Princip

ELISA

Materiál
sérum
Stabilita

5 dnů při 2-8 °C, nad 5 dní zmraženo 1 měsíc při teplotě -20°C

Jednotky
U/ml
Referenční meze

0 - 5 U/ml

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
10 dnů
Klinické informace

Protilátky proti anexinu  slouží k diagnostice  primárního nebo sekundárního antifosfolipidového syndromu (APS). Nacházejí u pacientů  s  APS, SLE nebo jinými kolagenovými onemocněními a u revmatoidní artritidy.  Pravděpodobně mají  patogenetický význam při těhotenských komplikacích.
Biologický význam annexinu V je založen na inhibici kaskády koagulace krve závislé na fosfolipidech. Protein také hraje důležitou trombomodulační roli v placentární cirkulaci a při programované buněčné smrti, apoptóze.

Interpretace

<5,0 U/ml   negativní 

5,0-8,0 U/ml  hraniční 

≥ 8,0 U/ml  pozitivní