Zpět na přehled

Anti-dsDNA IF

dsDNA

Parametry metody

Princip

nepřímá imnofluorescence (NIF)

Materiál
sérum
Stabilita

2 dny při 2-8 °C, nad 2 dny zmraženo 1 měsíc při teplotě -20 °C

Jednotky
kvalitativní hodnocení
Referenční meze

negativní / pozitivní

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
do 10 dnů
Klinické informace

Stanovení protilátek proti dsDNA pomocí fluorescence kinetoplastu bičíkovce Crithidia luciliae. Tyto protilátky mají vysokou specificitu pro onemocnění SLE, jejich výskyt koreluje s aktivitou onemocnění.

Interpretace

negativní, hraniční, slabě pozitivní, pozitivní

Poznámka

Vyšetření se provádí v základním titru 1:10.