Zpět na přehled

Antigen squamosních buněk (SCCA)

SCC

Parametry metody

Princip

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CMIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
µg/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   0 - 1,5 µg/L 
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

SCCA (antigen skvamózních buněk) je definován jako složka směsného antigenu TA-4,prokázaném v séru u pacientek s karcinomem čípku děložního. Byly identifikovány dva homologní proteiny SCC1 a SCC2. Tyto antigeny byly charakterizovány jako serin proteinázové inhibitory, tzv.serpiny. Marker je výrazně citlivý na kontaminaci slinami nebo potem v preanalytické fázi.

Interpretace

↑ u neléčených nemocných s karcinomem cervixu jsou prognosticky významné pro odhad dalšího vývoje onemocnění. Příčiny zvýšení SCCA v séru u nemaligních lézí zahrnují nemaligní gynekologická a plicní onemocnění nebo jaterní choroby.

Zdravotní výkon
93227