Zpět na přehled

Apolipoprotein A1 (ApoA)

ApoA

Parametry metody

Princip

Imunoturbidimetrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 3 dny při 2-8 °C

Jednotky
g/L
Referenční meze
Sérum
Pohlaví   Věk    
Muži   15R - 150R   > 1 g/L
Ženy   15R - 150R   > 1,1 g/L 
Zdroj referenčních mezí
Společné stanovisko českých odborných společností ke konsensu European Atherosclerosis Society a European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich hodnot (2017)
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Apolipoprotein A-I je tvořen v játrech a ve střevě, popsáno bylo více strukturálních variant.  Apo A-I je důležitým strukturálním apolipoproteinem a současně i kofaktorem některých enzymů. Jeho biologický poločas je asi 5-6 dní, katabolizován je v játrech, ale také v ledvinách. Zasahuje do metabolismu cholesterolu (stimuluje jeho reverzní transport) a jeho esterů. Je kofaktorem LCAT a tím se podílí na reverzním transportu cholesterolu, je strukturálním proteinem HDL (zodpovídá za vazbu HDL na HDL receptor).

Interpretace

↓ juvenilní DM, chronické renální selhání, akutní nebo chronická hepatitida, familiární defekt apolipoproteinu A1
↑ hypothyreóza, vliv lékové medikace, alkoholismus

Zdravotní výkon
81355