Zpět na přehled

Aspartátaminotransferáza (AST)

AST

Parametry metody

Princip

Absorpční spektrofotometrie, metoda s aktivací pyridoxalfosfátem dle doporučení IFCC

Materiál
Sérum
Stabilita

7 dní při 2-8 °C

Jednotky
µkat/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 6T   0,38 - 1,21 µkat/L
6T - 1R   0,27 - 0,97 µkat/L
1 - 15R   0,20 - 0,63 µkat/L
15 - 150R   0,16 - 0,72 µkat/L
Zdroj referenčních mezí
Jaroslav Masopust, Klinická biochemie (1998)
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Enzym aspartátaminotransferáza je široce rozšířený v mnoha tkáních, především však jater, srdce, svalů a ledvin. Zvýšené hladiny v séru jsou důsledkem postižení těchto tkání při onemocnění. Hepatobiliární choroby, jako jsou cirhóza, metastázující karcinom a virové hepatitidy rovněž zvyšují hladiny AST v séru. Následkem infarktu myokardu dochází k elevaci AST v séru a vrcholu dosahuje druhý den po nástupu. Jsou známy dva izoenzymy AST, cytoplazmatický a mitochondriální. V séru je za běžných podmínek jen cytoplazmatický izoenzym, zatímco mitochondriální spolu s cytoplazmatickým izoenzymem jsou detekovatelné v séru pacientů s koronárním nebo hepatobiliálním onemocněním.

Interpretace

↓ terminální fáze jaterního selhání, dlouhodobý dialyzační program, deficit pyridoxalfosfátu (vit B6)

↑ hepatopatie a monitorování jejich průběhu, myopatie, AIM, intrahepatální cholestáza u těhotných, preeklampsie, infekce CMV, EBV, HELLP syndrom, lékové postižení jater, jaterní cirhóza, status epilepticus, myokarditis, perikarditis, jaterní nádory a metastázy do jater, hypoxické poškození jater, onemocnění kosterního svalstva, hemoblastózy, embolie, trombózy

Zdravotní výkon
81357, STAT 81113