Zpět na přehled

Autoprotilátky IgG proti cyklickému citrulinovanému peptidu (Anti-CCP)

a-CCP G

Parametry metody

Princip

Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 8 dní při 2-8 °C

Jednotky
U/mL
Referenční meze

0 - 17 U/mL

Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Anti-CCP protilátky byly nedávno navrženy jako  nové diagnostické kritérium pro revmatoidní artritidu (RA) díky jejich vysoké specificitě a silné asociaci s erozivním průběhem choroby. Přítomnost těchto protilátek ještě před prvními klinickými příznaky nemoci svědčí pro jejich úlohu v patogenezi této choroby.

Stanovení revmatoidního faktoru (RF) je nespecifické pro RA a může se vyskytovat i u zdravých starších osob nebo u pacientů s jinými autoimunitními a infekčními nemocemi. 

 

 

Zdravotní výkon
91287