Zpět na přehled

Autoprotilátky proti TSH receptorům (a-TSHR, TRAb)

TRAK

Parametry metody

Princip

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CMIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -20 °C

Jednotky
IU/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   0 - 3,1 IU/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Autoprotilátky proti TSH-receptorům, obsažené v buněčné membráně buněk štítné žlázy, netvoří protilátky jednoho typu. Jedná se o skupinu protilátek, které se sice váží na buněčný receptor pro TSH, ale vykazují někdy zcela odlišnou odpověď buněk štítné žlázy. Pokud dochází k vazbě části protilátky na TSH receptor a k imitaci funkce TSH, označujeme tyto protilátky jako TSI - immunoglobulin stimulating antibodies. Pokud mají autoprotilátky vyšší afinitu vůči receptoru než TSH, dojde k déle trvající stimulaci buněk štítné žlázy a tím k zvýšené produkci T3 a T4 (LATS - long acting thyroid stimulator ). Poslední skupinu tvoří autoprotilátky, které po navázání na receptor blokují jeho funkci ( TBII – thyroid binding and inhibiting immunoglobulin). Stanovení aTSH se indikuje při diferenciální diagnostice hyperthyreózy, jsou hlavním markerem G-B thyreotoxikózy. Remise je provázena poklesem a opětný vzestup těchto protilátek ukazuje na relaps choroby. Vyšetření aTSH je také indikováno při podezření na endokrinní oftalmopatii, při komplikovaných formách chronické lymfocytární thyreoiditidy a při všech abnormálních klinických nálezech s podezřením na přítomnost blokujících nebo stimulujících protilátek. U fertilních žen s G-B thyreotoxikózou se mohou nacházet cirkulující aTSH i po totální strumektomii a mohou přecházet transplacentárně na plod.

Zdravotní výkon
93235
Poznámka

↓ bez významného klinického významu


↑ autoimunitní chronická lymfocytární thyreoiditida (Hashimotova thyreoiditida), Graves-Basedowa choroba, subakutní thyreoiditidy