Zpět na přehled

Bilirubin celkový (BILT)

BILT

Parametry metody

Princip

Absorpční spektrofotometrie, stanovení se stabilizovanými diazoniovými solemi.

Materiál
Sérum
Stabilita

7 dní při 2-8 °C (ve tmě)

Jednotky
µmol/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 1D   0 - 38 µmol/L
1 - 2D   0 - 85 µmol/L
2 - 20D   0 - 171 µmol/L
20D - 1R   0 - 29 µmol/L
1 - 150R   2 - 17 µmol/L
Zdroj referenčních mezí
Jaroslav Masopust, Klinická biochemie (1998)
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Bilirubin vzniká v retikuloendotelárním systému v důsledku degradace starých erytrocytů. Hem, uvolněný z hemoglobinu a jiných proteinů je metabolizován na bilirubin, který je v komplexu s albuminem transportován do jater. V játrech je bilirubin konjugován s kyselinou glukuronovou, čímž se stane rozpustným, pak je transportován žlučovodem a posléze vyloučen trávicím traktem. Nemoci nebo stavy, u nichž je následkem hemolytických procesů zvýšená produkce bilirubinu natolik, že jej játra nestačí metabolizovat, se projevují vzestupem hladin nekonjugovaného (nepřímého) bilirubinu. Nezralost jater a některé další nemoci, u kterých je narušena konjugace bilirubinu se rovněž projevují vzestupem hladiny nekonjugovaného bilirubinu. Obstrukce žlučovodu nebo poškození hepatocelulární struktury způsobuje nárůst hladin nekonjugovaného (nepřímého) i konjugovaného (přímého) bilirubinu v oběhu.

Interpretace

↓ bez klinického významu 

↑ hemolytické anémie, neefektivní erytropoéza, virové hepatitidy, autoimunitní hepatitis, ethylické postižení jater, jaterní cirhóza, postižení jater medikamenty, hepatocelulární karcinom, patologická gravidita (HELLP  sy.), porucha vylučování primárními žlučovody, obstrukční ikterus

Zdravotní výkon
81361, STATIM 81121