Zpět na přehled

Bilirubin konjugovaný (BILK)

BILK

Parametry metody

Princip

Absorpční spektrofotometrie, stanovení s diazotovanou kyselinou sulfanilovou

Materiál
Sérum
Stabilita

7 dní při 2-8 °C (ve tmě)

Jednotky
µmol/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
15 - 150R   0 - 8,6 µmol/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Bilirubin vzniká v retikuloendotelárním systému v důsledku degradace starých erytrocytů. Hem, uvolněný z hemoglobinu a jiných proteinů je metabolizován na bilirubin, který je v komplexu s albuminem transportován do jater. V játrech je bilirubin konjugován s kyselinou glukuronovou, čímž se stane rozpustným, pak je transportován žlučovodem a posléze vyloučen trávicím traktem. Nemoci nebo stavy, u nichž je následkem hemolytických procesů zvýšená produkce bilirubinu natolik, že jej játra nestačí metabolizovat, se projevují vzestupem hladin nekonjugovaného (nepřímého) bilirubinu. Nezralost jater a některé další nemoci, u kterých je narušena konjugace bilirubinu se rovněž projevují vzestupem hladiny nekonjugovaného bilirubinu. Obstrukce žlučovodu nebo poškození hepatocelulární struktury způsobuje nárůst hladin nekonjugovaného (nepřímého) i konjugovaného (přímého) bilirubinu v oběhu. V séru je konjugovaný bilirubin fyziologicky pouze v nepatrném množství, je filtrován ledvinami do moče. Průkaz bilirubinu v moči pouze pokud je zvýšen v krvi.

Interpretace

↓ bez klinického významu, pozdní zpracování vzorků, expozice světla

↑ konjugovaná hyperbilirubinemie, dále viz bilirubin celkový

Zdravotní výkon
81363, STAT 81123