Zpět na přehled

Blasty mikroskopicky

Bl mikro

Parametry metody

Princip

Mikroskopické hodnocení nátěru periferní krve.

Materiál
Nesrážlivá krev
Typ zkumavky
K3EDTA
Stabilita

Pokyny pro odběr

Dodržovat odběry po rysku.

Stabilita nátěru

5 hod. při 15 – 25°C; fixovaný preparát neomezenou dobu

Jednotky
%
Referenční meze

Jedná se o nejmladší morfologicky odlišitelné elementy hematopoetických buněk, výskyt v periferní krvi je silně patologický nález. Morfologicky se odlišují vysokým poměrem jádra k cytoplazmě, velice jemným chromatinem jádra s jadérky.

Ve fyziologickém nátěru periferní krve se nevyskytuje.

Zdroj referenčních mezí
Doporučení ČHS ČLS JEP: Referenční meze krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů dospělých a dětí
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Blast je první mikroskopicky rozeznatelná buňka bílé vývojové řady.

Interpretace

Výskyt

Myeloproliferativní, lymfoproliferativní onemocnění