Zpět na přehled

Bordetella parapertussis IgA, IgG

Bparap A, Bparap G

Parametry metody

Princip

ELISA

Materiál
sérum
Stabilita

7 dnů při 2-8 °C, nad 7 dní zmraženo 1 měsíc při teplotě -20 °C

Jednotky
Index pozitivity (IP)
Referenční meze

0 - 0,9 IP

 

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
do 10 dnů
Klinické informace

Bordetella parapertussis je aerobní bakterie způsobující syndrom dávivého kašle. Cestou přenosu jsou kapénky infikovaného aerosolu, inkubační doba je 7 až 10 dní, onemocnění následně probíhá ve třech stádiích (katarální, paroxysmální a rekonvalescentní). Příznaky se podobají pertusovému onemocnění, rozdíl je v délce trvání s mírnějšími klinickými projevy a bez závažných komplikací. Až 40 % onemocnění probíhá asymptomaticky. Případy s těžkým průběhem mohou vykazovat duální infekci Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis. V případě suspektních výsledků lze upřesnit diagnózu vyšetřením párových vzorků odebraných s odstupem 3 až 4 týdnů vyhodnocením vzestupu anebo poklesu protilátek v séru pacienta.

Interpretace

negativní < 0,9 IP
hraniční 0,9-1,1 IP 
pozitivní > 1,1 IP