Zpět na přehled

Bordetella parapertussis IgA, IgG

Bparap A, Bparap G

Parametry metody

Princip

ELISA

Materiál
sérum
Stabilita

7 dnů při 2-8 °C, nad 7 dní zmraženo 1 měsíc při teplotě -20 °C

Jednotky
Index pozitivity (IP)
Referenční meze

0 - 0,9 IP

 

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
do 10 dnů
Klinické informace

Bordetella parapertussis je aerobní bakterie způsobující syndrom dávivého kašle. Cestou přenosu jsou kapénky infikovaného aerosolu, inkubační doba je 7 až 10 dní, onemocnění následně probíhá ve třech stádiích (katarální, paroxysmální a rekonvalescentní). Příznaky se podobají pertusovému onemocnění, rozdíl je v délce trvání s mírnějšími klinickými projevy a bez závažných komplikací. Až 40 % onemocnění probíhá asymptomaticky. Případy s těžkým průběhem mohou vykazovat duální infekci Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis. 

 

Tento test je vhodný v pozdějších fázích onemocnění

Primárně se doporučuje pro diagnostiku černého kašle použít metody přímé detekce:

      kultivace (nejlépe v prvních 2 týdnech příznaků kašle bez antibiotické léčby)

      PCR (ideálně do 3 týdnů od příznaků i při antibiotické léčbě)

 

Při podezření na aktivní infekci se k serologickému vyšetření odebírají dva vzorky krve s odstupem 3 až 6  týdnů (1. odběr je zamražen a uchován po dobu 6 týdnů).  Průkaz probíhajícího onemocnění se hodnotí na základě signifikantní změny hladiny protilátek.

Jakákoliv hladina protilátek v jediném vzorku není průkazem akutně probíhajícího onemocnění.

 

Nákaza podléhá povinnému hlášení ze strany ošetřujícího lékaře. 

Interpretace

negativní < 0,9 IP
hraniční 0,9-1,1 IP 
pozitivní > 1,1 IP