Zpět na přehled

Borrelia IgM, IgG Microblot-Array

Borr M G MBA

Parametry metody

Princip

Microblot-Array

Materiál
sérum
Stabilita

7 dnů při 2-8 °C, nad 7 dní zmraženo 1 měsíc při teplotě -20°C

Jednotky
kvalitativní hodnocení
Referenční meze

pozitivní / negativní

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
7 dní
Klinické informace

Specifické antigeny: VlsE Ba, VlsE Bg, VlsE Bs, p83, p58, p41 Ba, p41 Bs, p39, OspB, OspA Ba, OspA Bg, OspA Bs, OspC Ba , OspC Bg, OspC Bs, OspC Bsp, NapA, OspE, p17, OmpA, p44, Asp62, TpN17

Lymeská borrelióza (LB) je multisystémové infekční onemocnění vyvolané spirochetou Borrelia burgdorferi. Infekce je přenášena klíšťaty rodu Ixodes. Klinické projevy Lymeské borreliózy rozlišujeme na časné a pozdní.

Časná lokalizovaná fáze – trvá řádově dny až týdny. Charakteristickým projevem je erythema migrans (EM), které se vytváří pouze v 50 % případů. Nemoc se většinou na počátku projevuje chřipkovými příznaky, bolestmi hlavy, lymfadenitidou.

Časná diseminovaná fáze – trvá přibližně týdny až měsíce. Dochází k hematogenní a lymfogenní diseminaci borrelií (CNS, klouby, srdce, oko, kůže - sekundární EM). V této fázi jsou nejčastěji diagnostikovány neuroborrelióza, paresa neurofacialis, borreliový lymfocytom (vytváří se na ušních lalůčcích, kloubech prstů) a Bannwarthův syndrom.

Pozdní diseminovaná fáze – trvá měsíce až roky. Nastávají imunopatologické změny. Diagnosticky typické jsou acrodermatitis chronica atrophicans (chronická kožní léze - ACA), chronická neuroborrelióza, borreliová artritida.B. burgdorferi sensu stricto má převážně vztah ke kloubním postižením, B. garinii je spojována s neurologickými symptomy a B. afzelii s chronickými kožními projevy. 

Diagnostika onemocnění je založena na klinickém obraze, anamnéze a laboratorních testech. V současné době je nejvhodnější diagnostickou metodou screeningové stanovení hladiny specifických protilátek třídy IgG a IgM metodou ELISA a následná konfirmace přítomnosti protilátek proti specifickým antigenům pomocí metody imunoblot. Serologická diagnostika borreliózy je složitá vzhledem k různým faktorům, jako je velká genetická diverzita druhu Borrelia burgdorferi s.l., možná zkřížená reaktivita s nepříbuznými antigeny jiných mikroorganismů, bohatost borrelií na heat shock proteiny. Diagnostiku komplikují rovněž velké rozdíly sérologické reaktivity různých jedinců a její ovlivnění antibiotickou terapií. Tvorba protilátek v časné fázi může být extrémně pomalá. Na druhé straně IgG i IgM protilátky mohou přetrvávat deset i více let.  

Stanovení se provádí metodou micro-array blot MBA . Metoda je založena na principu imunoblotu převedeného do formátu mikrotitrační destičky. Slouží pro konfirmaci serologických výsledků získaných metodou ELISA

Interpretace

Celkové hodnocení testu Microblot-array Borrelia IgM

 VlsE, p83, p58, p41, p39, OspB, OspA, OspE, NapA, p17
Alespoň 1 OspC2 a více pozitivní hodnoty1 pozitivní nebo 3 a více hraniční hodnotyžádná reaktivita nebo nejvýše 2 hraniční hodnoty
pozitivnípozitivnípozitivnípozitivní
hraničnípozitivnípozitivníhraniční
nereaktivnípozitivníhraničnínegativní

Celkové hodnocení testu Microblot-array Borrelia IgG

 p83, p58, p41, p39, OspB, OspA, OspC, p18, NapA, p17
Alespoň 1 VlsE2 a více pozitivní nebo 1 pozitivní a současně více než 3 hraniční hodnoty1 pozitivní a současně 3 a méně hraničních hodnot nebo 5 a více hraničních hodnotpouze 1 pozitivní nebo 4 hraniční hodnotyžádná reaktivita nebo 3 a méně hraničních hodnot
výraznépozitivnípozitivnípozitivníhraniční
slabépozitivnípozitivníhraničnínegativní
nereaktivnípozitivníhraničnínegativnínegativní