Zpět na přehled

C-reaktivní protein (CRP)

CRP

Parametry metody

Princip

Imunoturbidimetrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 60 dní při 2-8 °C

Jednotky
mg/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   0 - 5 mg/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

C-reaktivní protein je klasický protein akutní fáze odpovědi na zánětlivou reakci. Je syntetizován játry a skládá se z 5-ti identických polypeptidických řetězců. CRP patří k nejcitlivějším reaktantům akutní fáze a jeho koncentrace prudce roste při zánětlivých procesech. U normálních zdravých jedinců se CRP vyskytuje ve stopovém množství do 5 mg/l. Po začátku reakce akutní fáze však dochází k prudkému a velkému nárůstu koncentrace CRP v séru. Nárůst začíná v rámci 6 až 12 hodin a nejvyšší hodnota je dosažena po 24 až 48 hodin. Hladiny nad 100 mg/l jsou spojeny se závažným stimulem. Stanovení CRP je používáno pro detekci systémových zánětlivých procesů, při sledování léčby bakteriální infekce antibiotiky, zjišťování intrauterinních infekcí, pro odlišení aktivní a neaktivní formy onemocnění při souběžné infekci, k terapeutickému sledování průběhu revmatických onemocnění a sledování protizánětlivé léčby, ke zjištění přítomnosti pooperačních komplikací v rané fázi a rovněž pro odlišení infekce a rejekce transplantované kostní dřeně. Postoperační monitorování hladin CRP u pacientů může pomoci při rozeznávání komplikací. Měření změn v koncentraci CRP slouží jako užitečná diagnostická informace o akutnosti a závažnosti onemocnění. Přetrvávání vysokých koncentrací CRP v séru je závažným znamením, které zpravidla charakterizuje přítomnost nekontrolované infekce.

Interpretace

↓ bez klinického významu
↑ neonatální sepse, bakteriální infekce se vzestupem hodnot CRP až 300 mg/l, virové infekce do max. zvýšení 50 mg/l, infekční komplikace u pooperačních stavů, RA, nekrózy, AIM, nestabilní angina pectoris, uretrální obstrukce, DM

Zdravotní výkon
91153