Zpět na přehled

CA 125

CA 125

Parametry metody

Princip

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CMIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
kIU/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   0 - 35 kIU/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

CA 125 je heterogenní glykoprotein s vysokým obsahem sacharidů, produkovaný fetálními epiteliálními tkáněmi coelomového původu. V dospělém věku může být omezeně syntetizován v normálním epitelu tkáně vejcovodů, bronchů, endometria, cervixu, ale i v mezotelu pleury, perikardu a peritonea. CA 125 je důležitý marker vhodný k monitorování karcinomu ovarií. Senzitivita v dalších gynekologických nádorech je nižší.  Zvýšená hladina CA 125 byla prokázána u hepatocelulárního karcinomu. Screening CA 125 v séru nemocných s karcinomem ovarií je prováděn pouze v případě rodinné predispozice.

Interpretace

CA 125 je exprimován u 80% karcinomů ovarií serózního typu. 

↑ hepatocelulární karcinom

Po odstranění tumoru klesá koncentrace CA 125 o 75-90%. Zvýšené hladiny CA 125 v séru způsobené nemaligním onemocněním obvykle zahrnují chronická onemocnění jater, peritonitidu, benigní onemocnění ovarií a endometria, leiomyom nebo selhání ledvin.

Zdravotní výkon
81235, 93223