Zpět na přehled

Celková bílkovina (CB)

CB

Parametry metody

Princip

Fotometrie

Materiál
Sérum, moč
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Moč: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
g/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 6T   40 - 68 g/L
6T - 1R   50 - 71 g/L
1 - 15R   58 - 77 g/L
15 - 150R   65 - 85 g/L
 
Moč/moč odpad
0 - 150R   < 0,15 g/L
Zdroj referenčních mezí
Jaroslav Masopust: Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin (2021)Karolinum 1998,
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

V laboratorní terminologii se pojmem celkový protein rozumí velká skupina všech proteinů krevní plazmy a intersticiální tekutiny. Jde o více než 100 strukturně známých proteinů lišících se molekulovou hmotností, vlastnostmi, distribucí i biologickou funkcí. K významným funkcím patří udržování onkotického tlaku krve, transport mnoha látek, obrana proti infekci, enzymová aktivita, hemokoagulace, pufrační a antioxidační působení. Největší podíl na syntéze těchto proteinů mají játra, významně se na ní podílí také lymfocyty. Denní obrat činí přibližně 25 g. Pro syntézu je nezbytný dostatečný přísun proteinů v potravě, syntéza je regulována hormonálně. Produktem odbourávání jsou aminokyseliny, které se opětovně využívají pro syntetické reakce nebo jsou dále odbourávány. Konečným produktem degradace proteinů je močovina, která se z těla vylučuje převážně močí. Malé množství proteinových molekul je z těla vylučováno přímo močí a stolicí.

U zdravého člověka nelze prokázat vyšší ztráty bílkovin v definitivní moči, většina proteinů neprochází zdravým glomerulem, pouze albumin a část mikroproteinů, kteréžto jsou z velké části resorbovány tubulárními buňkami. Nevýhodou testovacích proužků je jejich citlivost na albumin, méně na mukoproteiny, nízkomolekulární proteiny, Bence-Jonesově bílkovinu. Časné fáze glomerulárního onemocnění ani tubulointersticiální poškození nelze včas zachytit.

Interpretace

SÉRUM:

↓ střevní onemocnění s chronickými průjmy (celiakie, potravinová alergie, deficit disacharidáz, mukoviscidóza, tropická a netropická sprue, selektivní deficit IgA), hepatopatie, malnutrice, kachexie, ethylismus, analbuminémie, deficit tvorby Ig, glomerulonefritida, nefrotický syndrom různé etiologie, exsudativní enteropatie, ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, popáleniny, ekzémy, hemoragická anémie, pseudohypoproteinémie (srdeční selhání, jaterní cirhóza, peritonitida, infúze, gravidita)
↑ pseudohyperproteinémie (dehydratace, průjmové onemocnění, zvracení, nedostatečný příjem tekutin, pocení, diabetes insipidus, polyurická fáze akutního selhání ledvin), chronická zánětlivá onemocnění, plazmocytom, Waldenstromova makroglobulinémie

MOČ:

↑ falešně pozitivní výsledek pozorován u silně alkalických a bakteriálně kontaminovaných vzorků moči, všechny druhy proteinurie (renální, prerenální, subrenální, přechodná). Pozitivní nález proteinurie je nutné porovnat s klinickým obrazem a ostatním laboratorním nálezem.

Zdravotní výkon
81365, 81369