Zpět na přehled

Celkový prokolagén typu 1 (N-terminální propeptid kolagenu 1, P1NP)

P1NP

Parametry metody

Princip

Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 5 dní při 2-8 °C

Jednotky
µg/L
Referenční meze
Sérum
Pohlaví   Věk    
Muži   21R - 30R   38,1 - 138,5 µg/L
   31R - 40R   28,2 - 85,7 µg/L
   41R - 50R   23,1 - 70,7 µg/L
   51R - 60R   21,4 - 65,0 µg/L
   61R - 150R   17,7 - 67,5 µg/L
         
Ženy   18R - 55R   15,1 - 58,6 µg/L
   56R - 150R   20,3 - 76,3 µg/L
Zdroj referenčních mezí
Doporučení Markery kostního obratu u osteoporózy, 2020
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Kolagen typu 1 představuje více než 90% organické matrix kostí a vzniká z prokolagenu typu 1. Prokolagen typu 1 (P1NP) je syntetizován fibroblasty a osteoklasty a je složen z N-terminálních a C-terminálních propeptidů. Při konverzi na kolagen jsou tyto propeptidy odstraněny specifickými proteázami. Proto P1NPje specifickým indikátorem ukládání kolagenu typu 1 a tím i skutečným markerem vytváření kosti. P1NP je při vytváření kolagenu typu 1 v intracelulárním prostoru a případně v krevním řečišti. P1NP je uvolňován jako trimer, ale rychle je štěpen na monomery při tepelné degradaci. Tato metoda detekuje obě tyto frakce přítomné v krvi.

Interpretace

↑ metabolické onemocnění kostí, renální selhání

 Nemoci se sekundárním onemocněním kostí mohou mít vliv na hladinu celkového P1NP

Zdravotní výkon
93255