Zpět na přehled

Chlamydia pneumoniae IgA, IgG, IgM

CHL P A, CHL P G, CH P M

Parametry metody

Princip

ELISA

Materiál
sérum
Stabilita

7 dnů při 2-8 °C, nad 7 dní zmraženo 1 měsíc při teplotě -20°C

Jednotky
Index pozitivity (IP)
Referenční meze

0 - 0,9 IP

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
do 7 dnů
Klinické informace

Ch. pneumoniae je ze všech druhů chlamydií v lidské populaci nejrozšířenější, v dospělosti má protilátky proti tomuto mikroorganismu 50-80 % populace a to celosvětově. K primoinfekci dochází obvykle mezi 5. až 18. rokem života (až 10 % primoinfekce probíhá jako pneumonie), reinfekce jsou běžné a obvykle se objevují několik let po počáteční expozici. Až 20 % infekcí, především v době chřipkové epidemie, probíhá asymptomaticky.   Nejčastější klinické projevy jsou sinusitidy, bronchitidy, pneumonie, záněty HCD. Infekce je také dávána do souvislosti s aterosklerosou, astmatem a obviňuje se společně s Ch. trachomatis z vyvolání postinfekčních reaktivních artritid. 

Protilátky IgA se vytvářejí později, mohou vymizet během několika měsíců a lze je v souvislosti s klinikou použít jako ukazatel aktivní infekce. U některých jedinců zůstávají dlouhodobě pozitivní i když nejde o aktivní infekci či reinfekci.
Pro chronické infekce je charakteristické přetrvávání hladiny IgA a/nebo IgG, zejména hladiny IgA zůstávají zvýšené. Charakteristická je konstantní hladina protilátek. U reaktivace pozorujeme rychlý nárůst IgA a IgG protilátek, IgM protilátky bývají detekovány zřídka. 

Samotná přítomnost IgG protilátek bez známek onemocnění je považována za sérologický obraz prodělané infekce. Za známky infekce lze považovat buď čtyřnásobný vzestup protilátek IgG po 3 týdnech ve druhém odběru od začátku infekce a nebo v samostatném odběru vysoký index pozitivity IgG protilátek (IP > 3,8).

IgM protilátky jsou detekovatelné v krvi 10. až 14. den od začátku infekce, jejich pozitivita zejména bez současné pozitivity IgA a/nebo IgG protilátek je často považována za obraz primoinfekce. U dospělých může přetrvávat opakovaná dlouhodobá IgM pozitivita u rodově i druhově specifických testech, nejčastěji se současnou pozitivitou IgA a IgG protilátek. 

Interpretace

negativní  0-0,9          

hraniční    0,9-1,1         

pozitivní   >1,1