Zpět na přehled

Chlamydia pneumoniae IgA, IgG Microblot-Array

CHP A MA, CHP G MA

Parametry metody

Princip

Microblot-Array

Materiál
sérum
Stabilita

7 dnů při 2-8 °C, nad 7 dní zmraženo 1 měsíc při teplotě -20°C

Referenční meze

pozitivní / negativní

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
7 dní
Klinické informace

specifické antigeny: Chlamydia pneumoniae MOMP, MOMP1, OMP2, OMP4, OMP5, P54

Chlamydie jsou gramnegativní bakterie. V humánní medicíně mají hlavní význam Chlamydia trachomatis a Chlamydia pneumoniae. Chlamydia pneumoniae je ze všech druhů chlamydií v lidské populaci nejrozšířenější. Nejčastějšími klinickými projevy infekce jsou: rhinitis, sinusitis, otitis media, pharingitis, bronchitis, atypická pneumonie s neproduktivním kašlem a nevýrazným poslechovým nálezem. Stanovení se provádí metodou micro-array blot MBA . Metoda je založena na principu imunoblotu převedeného do formátu mikrotitrační destičky. Slouží pro konfirmaci serologických výsledků získaných metodou ELISA. 

IgA: Nastupují později než IgM protilátky, charakteristický je jejich vzestup při reinfekcích. Lze je považovat jako ukazatel aktivní infekce (rozhodující je však klinický obraz onemocnění). 

IgG: Izolovaný výskyt IgG protilátek bez klinických projevů onemocnění je charakteristický pro stav po prodělání infekce. Protilátky proti chlamydiím mohou dlouhodobě perzistovat (měsíce, roky) a nemusí znamenat aktivní infekci.

Interpretace

negativní, hraniční, pozitivní

celkové hodnocení testu Microblot-Array Chlamydia pneumoniae

 OMP4 Cp, OMP5 Cp, p54
Alespoň jedna ze skupiny MOMP Cp, MOMP1 Cp, OMP2 Cp2 a více pozitivní hodnoty1 pozitivní a 2 hraniční hodnoty1 pozitivní a nejvýše 1 hraniční hodnotavšechny 3 hodnoty hraničnížádná reaktivita nebo nejvýše 2 hraniční hodnoty
pozitivnípozitivnípozitivnípozitivnípozitivnípozitivní
hraničnípozitivnípozitivnípozitivníhraničníhraniční
nereaktivnípozitivníhraničnínegativníhraničnínegativní