Zpět na přehled

Chlamydia sp. IgA, IgG, IgM

CHLAA, CHLAG, CHLAM

Parametry metody

Princip

ELISA

Materiál
sérum
Stabilita

 7 dnů při 2-8 °C, nad 7 dní zmraženo 1 měsíc při teplotě -20°C

Jednotky
Index pozitivity (IP)
Referenční meze

0 - 0,9 IP
 

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
do 7 dnů
Klinické informace

Chlamydie jsou gramnegativní bakterie, obligatorní intracelulární paraziti. V humánní medicíně mají hlavní význam Chlamydia trachomatis a Chlamydia pneumoniae, které jsou lidskými patogeny. Chlamydia psittaci je primárně zvířecí patogen s možností přenosu na člověka.

Chlamydia trachomatis je nejčastějším sexuálně přenášeným bakteriálním patogenem a původcem pohlavních chorob na světě.

Chlamydia pneumoniae je ze všech druhů chlamydií v lidské populaci nejrozšířenější, způsobuje onemocnění dýchacích cest. 

Chlamydia psittaci může způsobit lidská onemocnění probíhající pod obrazem atypické pneumonie (ptačí kmeny) anebo placentitidy (savčí kmeny). 

Při chlamydiové infekci nastává v organismu nejprve tvorba protilátek proti lipopolysacharidu (LPS) a to přibližně mezi 5. až 20. dnem od počátku onemocnění. Poté jsou detekovatelné protilátky proti druhově specifickým proteinům. K průkazu přítomnosti druhů Chlamydia sp. slouží serologické metody ELISA, BLOT, MIF, KFR aj.. Diagnostikou jednotlivých specifických protilátek IgM, IgA a IgG v krvi lze určit fázi onemocnění (akutní, chronická, pozdní fáze nebo seronegativita).                                                                                                                                                                                                                                              

Interpretace

negativní   0-0,9 

hraniční   0,9-1,1   

pozitivní   >1,1