Zpět na přehled

Chlamydia trachomatis IgA, IgG Microblot-Array

CH T A MA, CHT G MA

Parametry metody

Princip

Microblot-Array

Materiál
sérum
Stabilita

7 dnů při 2-8 °C, nad 7 dní zmraženo 1 měsíc při teplotě -20°C

Jednotky
kvalitativní hodnocení
Referenční meze

pozitivní / negativní

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
7 dní
Klinické informace

 Specifické antigeny: MOMP Ct, OMP2 Ct, HSP60

Chlamydie jsou gramnegativní bakterie. V humánní medicíně mají hlavní význam Chlamydia trachomatis a Chlamydia pneumoniae. Chlamydia trachomatis je nejčastějším sexuálně přenášeným bakteriálním patogenem a původcem pohlavních chorob na světě. Cervikální chlamydiová infekce je v současné době považována za jeden z rizikových faktorů pro vznik karcinomu děložního hrdla. Chlamydia trachomatis je nejčastější příčinou neplodnosti u žen i u mužů.

Stanovení se provádí metodou micro-array blot MBA . Metoda je založena na principu imunoblotu převedeného do formátu mikrotitrační destičky. Slouží pro konfirmaci serologických výsledků získaných metodou ELISA. 

IgA: Nastupují později než IgM protilátky, charakteristický je jejich vzestup při reinfekcích. Lze je považovat jako ukazatel aktivní infekce (rozhodující je však klinický obraz onemocnění). 

IgG: Izolovaný výskyt IgG protilátek bez klinických projevů onemocnění je charakteristický pro stav po prodělání infekce. Protilátky proti chlamydiím mohou dlouhodobě perzistovat (měsíce, roky) a nemusí znamenat aktivní infekci.

Interpretace

Celkové hodnocení testu Microblot-Array Chlamydia trachomatis

 OMP2 Ct, HSP60 Ct
MOMP Ctpozitivní hodnota OMP2hraniční hodnota OMP2žádná reaktivita nebo výrazná linie HSP60
pozitivní liniepozitivnípozitivnípozitivní
hraniční liniehraničníhraničníhraniční
bez liniehraničnínegativnínegativní