Zpět na přehled

Chloridy (Cl)

Cl

Parametry metody

Princip

Iontově selektivní elektroda (ISE)

Materiál
Sérum moč
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Moč: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
mmol/L
Referenční meze
Sérum
Pohlaví   Věk    
M+Ž   0 - 6T   96 - 116 mmol/L
   6T - 1R   95 - 115 mmol/L
   1 - 15R   95 - 110 mmol/L
   15 - 150R   97 - 108 mmol/L
 
Moč odpad
M+Ž   0 - 6T   0,3 - 1,4 mmol/24h
   6T - 1R   2,8 - 10 mmol/24h
   1 - 7R   22 - 73 mmol/24h
   7 - 15R    51 - 131 mmol/24h
   15 - 150R   110 - 270 mmol/24h
Zdroj referenčních mezí
Jaroslav Masopust: Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, Karolinum 1998
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Chloridy jsou nejčastějším aniontem v organismu, z větší části se vyskytuje extracelulárně. Příjem i ztráty odpovídají fyziologicky příjmu a ztrátám sodíku v organismu. Renálně jsou bez omezení filtrovány glomeruly, vstřebány v tubulech spolu se sodíkem pod vlivem aldosteronu. Podílí se na údržbě osmotického tlaku a ABR. Při ztrátě chloridů jsou nahrazeny hydrogenuhličitany, při  jejich retenci naopak koncentrace hydrogenuhličitanů klesá.

 

Interpretace

SÉRUM: 

↓ nedostatečný příjem Cl-, při nadměrných ztrátách chloridů (průjmy, zvracení, pocení, polyurie, po diureticích, renální insuficience, krvácení, DM, Addisonova choroba, hyperaldosteronismu, Cushingův syndrom, ACTH produkující tumory), chronická hyperkapnie

↑ dehydratace, metabolická acidóza, neuropatie, renální diabetes insipidus, primární aldosterismus, primární hyperparatyreóza

MOČ:

↓ stavy spojené s dehydratací, léčba diuretiky, pseudo-Bartterův syndrom, po odstranění kompenzované hyperkapnie, Addisonova choroba, městnavé srdeční selhání 


↑ zvýšený příjem chloridů (infuze, léky), těžší hypokalemie, nadbytek mineralokortikoidů (primární, sekundární hyperaldosteronismus), Bartterův syndrom

Zdravotní výkon
81469