Zpět na přehled

Cholesterol celkový (Chol)

Chol

Parametry metody

Princip

Fotometrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
mmol/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 6T   1,3 - 4,3 mmol/L
6 - 1R   2,6 - 4,2 mmol/L
1 - 15R   2,6 - 4,8 mmol/L
15 - 150R   2,9 - 5,0 mmol/L
Zdroj referenčních mezí
Doporučení ČSKB 2017, Jaroslav Masopust, Klinická biochemie 1998, NČLP
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Cholesterol v séru je stavební jednotkou buněčných membrán, je součástí lipoproteinů krevní plazmy, prekurzorem steroidních hormonů a žlučových kyselin. Syntéza probíhá v játrech a periferních tkáních. Z potravy  je resorbován v střevě. Transport cholesterolu z extrahepatálních zdrojů do jater spolu s triacylglyceroly a fosfolipidy je realizován ve formě lipoproteinů. V plazmě je asi 25-40 % cholesterolu ve formě volné, a asi 60-75 % ve formě  vázané – estery cholesterolu. V běžné praxi je v séru nebo plazmě stanovován cholesterol celkový – volná a esterifikována forma současně. Většina cholesterolu v séru (plazmě) je transportována ve formě LDL, méně pak ve formě HDL a VLDL lipoproteinů. Velmi malá část cholesterolu je transportovaná v chylomikrech. Hlavní indikaci k vyšetření cholesterolu v séru je stanovení kardiovaskulárního rizika a monitorování léčby hypolipidemikami.

Interpretace

↓ vrozený deficit 7-dehydrocholesterol-delta7-reduktázy, hyperthyreóza, anémie, terminální fáze urémie, malnutrie a malabsorpce, těžký stupeň hepatopatie, alfa-beta lipoproteinémie
↑ familiární hypercholesterolemie, familiární defekt apoB, dysbetalipoproteinemie, sekundární hyperlipoproteinemie, cévní choroby, ischemická choroba srdeční, diabetes mellitus, hyperurikémie, obstrukční ikterus

Zdravotní výkon
81471