Zpět na přehled

CMV IgM, IgG, avidita

CMV M, CMV G, CMV AVI

Parametry metody

Princip

chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích (CMIA)

Materiál
sérum
Stabilita

14 dnů při 2-8 °C

Jednotky
IgG: AU/ml IgM: S/CO avidita: %
Referenční meze

IgG: < 6 AU/ml

IgM: < 0,85 S/CO

IgG avidita: viz. interpretace 

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
do 7 dnů
Klinické informace

Cytomegalovirus je v populaci běžný, velká část má proti němu vytvořené protilátky. CMV je přítomen ve slinných žlázách, leukocytech. Přenáší se obvykle delším intimním kontaktem vč. sexuálního. Přenos je možný rovněž transplantací. Primární infekce probíhá většinou inaparentně nebo s lehkými chřipkovými příznaky. Nebezpečná je primoinfekce u matky během těhotenství, reaktivace nese jen malé riziko ohrožení plodu. Závažné jsou infekce imunosuprimovaných jedinců vč. nemocných s AIDS a osob po transplantaci. CMV se podílí též na menší části případů infekční mononukleózy.

Protilátky IgM u CMV jsou při primární infekci detekovány  u 93-100% pacientů, perzistují zhruba 2 – 3 měsíce. 

Protilátky IgG u CMV se při primoinfekci začínají vytvářet za 2-4 týdny a postupně narůstají. V rekonvalescenci nastává pokles IgG protilátek na určitou hladinu, na které tyto protilátky perzistují celý život. Avidita IgG slouží pro detekci recentní primární infekce.  Při primoinfekci jsou produkovány IgG s nízkou aviditou. Po uplynutí 2-4 měsíců začne probíhat syntéza vysoce avidních IgG. 

Interpretace
IgG< 6 AU/mlnegativní
 ≥ 6 AU/mlpozitivní
IgM< 0,85 S/COnegativní
 ≥ 1,0 S/COpozitivní
avidita < 50 % nízká avidita
 ≥ 60 %vysoká avidita

Výsledky CMV IgM  ≥ 0,85 S/CO doporučujeme testovat na aviditu CMV IgG.

Výsledek avidity v rozmezí 50-59,9 % nelze použít pro klinickou interpretaci. Doporučuje se odebrat druhý vzorek s přiměřeným časovým odstupem (např. 2 týdny) a test zopakovat.