Zpět na přehled

Cystatin C (CysC)

CysC

Parametry metody

Princip

Turbidimetrie (PETIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
mg/L
Referenční meze
Sérum
Pohlaví   Věk    
Muži   0 - 50R   0,31 - 0,79 mg/L
   50 - 150R   0,41 - 0,99 mg/L
Ženy   0 - 150R   0,04 - 0,99 mg/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Cystatin C je sérový protein, který slouží k hodnocení funkce ledvin. Je produkován všemi buňkami s jádrem konstantní rychlostí a rychlost tvorby u lidí je konstantní počas celého života. Eliminace z oběhu je téměř úplná skrze glomerulární filtraci. Z tohoto důvodu je sérová koncentrace cystatinu C nezávislá na svalové hmotě a pohlaví ve věkovém rozmezí 1 až 50 let. Proto byl cystatin C v plazmě a 
séru navržen jako nejsenzitivnější marker pro výpočet GF. Recentní studie ukázaly, že cystatin C je pro zjištění GF lepší než sérový kreatinin. Skupiny pacientů s největším využíváním stanovení cysC jsou ty s mírným až středním onemocněním ledvin a rovněž ty s akutním selháním ledvin, 
u kterých musí být podávány léky, které jsou vylučovány glomerulární 
filtrací, obzvláště starší lidé (> 50 let), děti, těhotné ženy s podezřením na preeklampsii, diabetici, lidé s onemocněním kosterních svalů a příjemci  ledvinového transplantátu.

Zdravotní výkon
81703