Zpět na přehled

Cytokeratinový fragment 21-1 (CYFRA 21-1)

CYFRA 21-1

Parametry metody

Princip

Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza (ECLIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 30 dní při 2-8 °C

Jednotky
µg/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 150R   0 - 2,37 µg/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

CYFRA 21-1 je solubilní fragment cytokeratinu 19. Předpokládá se, že jeho výskyt v séru nemocných s maligními nádory může souviset se smrtí buňky apoptózou či nekrózou. Vzhledem ke specifickému výskytu tohoto cytokeratinu v epiteliálních buňkách skvamózního  (epidermoidního) typu má CYFRA 21-1 vyšší orgánovou specifitu než ostatní cytokeratinové markery TPA a TPS. Vyskytuje se především v buňkách plicní tkáně, dělohy a trávicího ústrojí

Interpretace

↑ pokročilé stadium tumoru a horší prognózu. Kromě primárního bronchálního karcinomu se objevují zvýšené hodnoty u karcinomů děložního čípku, prsu, ovarií, močového měchýře, jícnu a rekta. Příčin zvýšení hladiny CYFRA 21-1 z nemaligních příčin je celá řada a zahrnují jaterní cirhózu, chronické onemocnění ledvin, astma, infekce respiračního traktu a další.

Zdravotní výkon
93265