Zpět na přehled

Diferenciál mikroskopický

DIFF

Parametry metody

Princip

Mikroskopické hodnocení.

Materiál
Nesrážlivá krev
Typ zkumavky
K3EDTA
Stabilita

5 hod. při 15 - 25°C; fixovaný preparát neomezenou dobu

Jednotky
%
Referenční meze

viz. jednotlivé parametry

Zdroj referenčních mezí
Doporučení ČHS ČLS JEP
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Mikroskopické hodnocení nátěru periferní krve spočívá ve stanovení relativního zastoupení (rozpočtu) jednotlivých subpopulací leukocytů a ve zhodnocení morfologických vlastností krvinek bílé, červené i destičkové řady a odhalení jejich případných patologických změn. Krevní nátěr je preparát připravený z nesrážlivé krve panoptickým barvením. Provádí se mikroskopicky pomocí imerzního objektivu.

Interpretace

viz. jednotlivé parametry