Zpět na přehled

Virus Epstein-Baarové (EBV)

VCA G, VCA M, EA G, EBNA G

Parametry metody

Princip

chemiluminiscenční imunoanalýzy (CLIA), chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích (CMIA)

Materiál
sérum
Stabilita

EA IgG: 7 dnů při 2-8 °C

VCA G, VCA M, EBNA G: 14 dnů při 2-8 °C

 

Jednotky
S/CO, U/ml
Referenční meze

VCA IgG  < 0,75 S/CO

VCA IgM < 0,5 S/CO

EBNA IgG < 0,5 S/CO

EA IgG < 10 U/ml

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
do 5 dnů
Klinické informace

Virus Epstein-Barrové (EBV), známý také jako lidský herpesvirus 4 (HHV‑4), patří mezi nejběžnější viry vyskytující se u člověka. EBV je lymfotropní obalený dvouvláknový DNA virus. Patří do  čeledi Herpesviridae, podčeledi herpesvirů gama. Séroprevalence u dospělých jedinců starších 25 let je > 95%. Virus je přenášen zejména slinami; byl však zjištěn také přenos pohlavním stykem, transplantací nebo krevními deriváty obsahujícími lymfocyty. EBV je příčinným agens infekční mononukleózy (IM) a je také asociován s Burkittovým lymfomem a nasofaryngeálním karcinomem. V průběhu lytického cyklu dochází k replikaci patogenu v B-buňkách a v epiteliálních buňkách slinných žláz a ústní sliznice a k jeho vylučování slinami. Po odeznění primární infekce zůstane EBV latentní v B-lymfocytech. Během života dochází k častým reaktivacím, které však obvykle nejsou u imunokompetentních hostitelů klinicky významné. Po primární infekci je virus po celý život občas vylučován slinami. Infekce EBV u dětí jsou často asymptomatické, u 35-50% adolescentů však vedou k infekční mononukleóze. Inkubační doba je v rozmezí 4-6 týdnů. Podezření na infekční mononukleózu může indikovat kombinace horečky, faryngitidy a lymfadenopatie zároveň s hematologickými nálezy. 

Protilátky proti kapsidovému antigenu EBV, anti VCA (Virus Capsid Antigen), ve třídě IgM se objevují již na počátku primoinfekce a slouží jako důležitý marker při diagnostice infekční mononukleózy u dětí. Jsou také typické pro reaktivace a chronické EBV virózy. Po primoinfekci během 4 – 8 týdnů nastává jejich pokles. VCA IgM bývá pozitivní u chronických hepatitid, autoimunit, imunodeficitů. 

Protilátky proti časnému antigenu EBV, anti EA (Early Antigen), ve třídě IgG jsou v časné fázi infekce negativní, vytváří se 3-4 měsíce po infektu, do 1 roku obvykle vymizí. Slouží k diagnostice reaktivace a chronické infekce EB virózy. 

Protilátky proti EA IgG se vyskytují u 10% zdravých osob, u alergiků, autoimunit, leukemií, malignit, těhotenství atd.  Protilátky proti kapsidovému antigenu EBV anti VCA  (Virus Capsid Antigen) ve tříde IgG jsou v časném stádiu primoinfekce negativní, postupně jejich hladina roste, maximum je 1 – 2 měsíce po nástupu klinického onemocnění. Po rekonvalescenci dochází k postupnému snižování hladiny, ale na určité úrovni perzistují tyto protilátky celý život.

Protilátky proti nukleárnímu antigenu EBV, anti EBNA (Epstein Bar Nuclear Antigen), ve třídě IgG jsou důležité pro odlišení primoinfekce, kde nejsou přítomny a reaktivace, kdy jsou pozitivní. U primoinfekce se tvoří za 3 měsíce,  pak tyto protilátky perzistují celý život.

Interpretace
 negativníhraničnípozitivní
VCA IgG< 0,75 S/CO0,75 - 1,0 S/CO≥ 1,0 S/CO
VCA IgM< 0,5 S/CO0,5 - 1,0 S/CO≥ 1,0 S/CO
EBNA IgG< 0,5 S/CO0,5 - 1,0 S/CO≥ 1,0 S/CO
EA IgG< 10 U/ml 10 - 40 U/ml≥ 40 U/ml