Zpět na přehled

Eozinofily absolutně

Eos#

Parametry metody

Princip

Stanovení na analyzátoru.

Vypočítaný parametr : Eos# = (Eos% x WBC) : 100

Materiál
Nesrážlivá krev
Typ zkumavky
K3EDTA
Stabilita

Pokyny pro odběr

Dodržovat odběry po rysku.

Stabilita vzorku

5 hod. při 15 - 25 °C

Jednotky
10^9/l
Referenční meze
VěkRozmezí
Při narození0,0 - 1,2
12 hodin0,0 - 1,5
24 hodin0,0 - 1,4
2 - 7 dní0,0 - 1,7
8 - 14 dní0,0 - 1,4
15 - 30 dní0,0 - 1,4
1 - 6 měsíců0,0 - 1,4
0,5 - 1 rok0,0 - 1,2
1 - 2 roky0,0 - 1,2
2 - 4 roky0,0 - 0,5
4 - 6 let0,0 - 1,1
6 - 8 let0,0 - 1,0
8 - 10 let0,0 - 0,5
10 - 15 let0,0 - 1,0
nad 15 let0,0 - 0,5
Zdroj referenčních mezí
Doporučení ČHS ČLS JEP: Referenční meze krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů dospělých a dětí v platném znění.
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Eozinofily patří mezi granulocyty. Jádro mají rozděleno na 2 části spojené nitkovitým můstkem, cytoplazma je vyplněna růžovými světlolomnými granuly. Poločas v periferní krvi 8-12 hodin.

Interpretace

Snížený počet

Při těžkých infekcích, kortikoterapie, aj.

Zvýšený počet
Alergie, astma, parazitární a kožní onemocnění, reparace po těžkém bakteriálním zánětu, kolagenózy, hypereozinofilní syndrom, ozáření, Löfflerův syndrom, maligní krevní onemocnění, solidní nádory, aj.

Granula obsahují mimo jiné histamin, který se podílí na alergických symptomech.