Zpět na přehled

Eozinofily relativně

Eos%

Parametry metody

Princip

Stanovení na analyzátoru.

Optická metoda na principu průtokové cytometrie.

Materiál
Nesrážlivá krev
Typ zkumavky
K3EDTA
Stabilita

Pokyny pro odběr

Dodržovat odběry po rysku.

Stabilita vzorku

5 hod. při 15 – 25°C

Jednotky
%
Referenční meze
VěkRozmezí
Při narození0 - 4
12 hodin0 - 4
24 hodin0 - 4
2 - 7 dní0 - 8
8 - 14 dní0 - 7
15 - 30 dní0 - 7
1 - 6 měsíců0 - 7
0,5 - 1 rok0 - 7
1 - 2 roky0 - 7
2 - 4 roky0 - 7
4 - 6 let0 - 7
6 - 8 let0 - 7
8 - 10 let0 - 7
10 - 15 let0 - 4
nad 15 let0 - 5
Zdroj referenčních mezí
Doporučení ČHS ČLS JEP: Referenční meze krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů dospělých a dětí v platném znění.
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Eozinofily patří mezi granulocyty. Jádro mají rozděleno na 2 části spojené nitkovitým můstkem, cytoplazma je vyplněna růžovými světlolomnými granuly. Poločas v periferní krvi 8-12 hodin.

Interpretace

Snížený počet

Při těžkých infekcích, kortikoterapie, aj.

Zvýšený počet
Alergie, astma, parazitární a kožní onemocnění, reparace po těžkém bakteriálním zánětu, kolagenózy, hypereozinofilní syndrom, ozáření, Löfflerův syndrom, maligní krevní onemocnění, solidní nádory, aj.

Granula obsahují mimo jiné histamin, který se podílí na alergických symptomech.