Zpět na přehled

Fagocytóza (ingesce)

FaPP

Parametry metody

Princip

průtoková cytometrie

Materiál
venózní nesrážlivá krev (lithium heparin)
Stabilita

24 h při 18-28 °C

Jednotky
%
Referenční meze

80 - 100%

Zdroj referenčních mezí
příbalový leták
Doba odezvy
do 2. dne
Klinické informace

Fagocytóza je proces, při kterém specializované buňky imunitního systému pohlcují, usmrcují a rozkládají mikroorganizmy. Fagocytóza je základem vrozené nespecifické imunity. Schopnost ingesce (pohlcení) mikroorganizmů fagocytujícími buňkami (neutrofilní a eozinofilní granulocyty a monocyty) je důležitý krok v tomto procesu. Principem testu je pohlcení fluorescenčně značených opsonizovaných bakterií E.coli fagocytujícími buňkami. Výsledek udává procento buněk schopných ingesce.