Zpět na přehled

Faktor VIII

VIII

Parametry metody

Princip

koagulačně

Materiál
plazma (citrát sodný 1:10)
Stabilita

4 hod. 15 - 25 °C, 1 měsíc - 20 °C

Jednotky
%
Referenční meze

VIII %
0 – 1 den                60 – 140
1 – 30 dní               60 – 125
1 měsíc – 1 rok     55 – 100
1 – 6 let                  50 – 150
6 – 100 let             50 – 150 
 

Zdroj referenčních mezí
hematologická odborná společnost
Doba odezvy
14 dnů
Klinické informace

Faktor VIII je součastí vnitřního koagulačního systému. V plazmě je vázán na von Willebrandův faktor, z vazby se uvolňuje po kontaktu s fosfolipidy nebo trombinem. Faktor VIII je proteinem akutní fáze s poločasem 8 - 12 hod.

Interpretace

↑Trombofilní riziko
↓hemofilie, von Willebrandova choroba, DIC, přítomnost inhibitorů, při léčbě  dabigatranem, rivaroxabanem