Zpět na přehled

Ferritin

Ferr

Parametry metody

Princip

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CMIA)

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C, 1 rok při -10 °C 

Jednotky
µg/L
Referenční meze
Sérum
Pohlaví   Věk    
M+Ž   2 - 5M   50 - 200 µg/L
   6 - 15R   7 - 142 µg/L
         
Muži   15 - 150R   21,8 - 274,7 µg/L
Ženy   15 - 150R   4,6 - 204,0 µg/L
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták; J. Kopáč, Lékařaská laboratorní diagnostika 2004
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Ferritin je makromolekula s molekulovou hmotností až 440 kDa a skládá se z 24 bílkovinných jednotek, uspořádaných do tvaru duté koule, a železného jádra, které obsahuje až 2500 železitých iontů. Ferritin se vyskytuje ve všech buňkách těla a v tělesných tekutinách, ale nejvíce je soustředěn v játrech, slezině, kostní dřeni a v kosterním a srdečním svalstvu. V organismu slouží jako zásobárna železa.

Interpretace

Koncentrace ferritinu je závislá na věku a pohlaví a dobře koreluje s celkovým množstvím zásob železa v organismu. U žen v menopauze se koncentrace blíží hodnotám u mužů. U dětí jsou hladiny ferritinu nižší než u dospělých. 

↑ koncentrace se objevují u hematologických malignit nebo přetížení organismu železem

Zdravotní výkon
93151