Zpět na přehled

Fibrinogen

Fbg

Parametry metody

Princip

Enzym trombin převádí protein fibrinogen rozpuštěný v plazmě do nerozpustného polymeru, fibrinu. Koagulační čas pro ředěnou plazmu je nepřímo úměrný koncentraci fibrinogenu v plazmě. Za pomoci tohoto principu vyvinul Clauss jednoduchý postup pro stanovení fibrinogenu na základě měření koagulačního času ředěné plazmy po přidání trombinu. Koagulační čas získaný tímto způsobem je poté srovnán s časem standardizované přípravy fibrinogenu.

Materiál
Plazma
Typ zkumavky
Citrát sodný 1+9
Stabilita

Pokyny k odběru:

Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9).  Zkumavka musí být naplněna po rysku (akceptována je odchylka ± 10%).

Zkumavky nesmí být mimo dobu exspirace!

Stabilita:

4 hodiny při 15 - 25 °C

Jednotky
g/L
Referenční meze
VěkRozmezí
0 - 1 den1,50 - 3,40
1 - 28 den1,50 - 3,40
1 - 6 měsíců1,50 - 3,40
6 měsíců - 1 rok1,50 - 3,40
1 - 6 let1,70 - 4,00
6 - 11 let1,55 - 4,00
11 - 16 let1,55 - 4,50
16 - 18 let1,60 - 4,20
nad 18 let1,80 - 4,20 
Zdroj referenčních mezí
Doporučení ČHS ČLS JEP: Doporučená referenční rozmezí pro koagulační stanovení - děti + dospělí v platném znění.
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Fibrinogen je koagulační faktor s nejvyšší koncentrací v plazmě. Účinkem trombinu se z rozpustného fibrinogenu stává nerozpustný fibrin, plazmin štěpí fibrin a za patologických stavů i fibrinogen na fragmenty-degradační produkty fibrinu a fibrinogenu (FDP).

Fibrinogen je protein akutní fáze, jeho hladina se zvyšuje při zánětu, při stresu, v těhotenství a u některých nádorových onemocnění, ke snížení dochází při poruše produkce (těžká jaterní léze, vrozená hypofibrinogenemie), v důsledku spotřeby (DIC) nebo účinkem léků (trombolytika).

Interpretace

Snížené hodnoty

 • Vrozené hypo- a afibrinogenemie,
 • Těžké poruchy jaterního parenchymu,
 • Zvýšená spotřeba (DIC),
 • Trombolytická léčba,
 • Zvýšené ztráty (poranění, silné krvácení, hemodiluce),
 • Dysfibrinogenemie.

Zvýšené hodnoty

 • Těhotenství,
 • Kuřáci,
 • Některé arteriální nemoci (IM aj.)
 • Zánětlivý stav,
 • Nádorová onemocnění,
 • Stavy po operaci a traumatu.