Zpět na přehled

Fosfor (anorganické fosfáty, P)

P

Parametry metody

Princip

Fotometrie

Materiál
Sérum, moč
Stabilita

Sérum: 4 dny při 2-8 °C

Moč: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
mmol/L
Referenční meze
Sérum
Věk    
0 - 6T   1,36 - 2,58 mmol/L
6T - 1R   1,29 - 2,26 mmol/L
1 - 15R   1,16 - 1,90 mmol/L
15 - 150R   0,65 - 1,61 mmol/L
 
Moč odpad
15 - 150R   16 - 64 mmol/24h
Zdroj referenčních mezí
Jaroslav Masopust: Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, Karolinum 1998
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

Fosfor, resp. fosfáty se v organismu vyskytují ve formě aniontů jako fosforečnany, hydrogenfosforečnany a dihydrogenfosforečnany a také v organické formě. Výrazně se podílejí na udržení rovnováhy (pufrační schopnost) a jeho koncentrace výrazně korelují s hladinou kalcia. Absorpce probíhá ve střevě převážně pasivní difúzí, pouze malá část je aktivně absorbována. Vylučují se ledvinami s tubulární reabsorpcí, která ovlivňuje hladinu v krvi za současné reagulace parathormonem. Fosfáty jsou důležitou složkou skeletu, kde se vyskytují ve formě hydroxyapatitu, součást buněk (nukleové kyseliny, fosfolipidy), makroergních sloučenin (ATP) a účastní se při regulaci enzymové aktivity (fosforylace). Koncentrace fosfátu v séru závisí zejména na funkčním stavu příštítných tělísek a na stavu renálních funkcí. Při nedostatečné činnosti ledvin stoupá koncentrace fosfátů v krvi, která je výrazem rovnováhy mezi příjmem fosfátu potravou a pohybem zásob v kostní tkáni. Regulace sekrece, resp. inkorporace fosfátů do kostní tkáně je pod přímým působením parathormonu, kalcitoninu a vitaminu D, vzhledem k aktuální koncentraci fosfátů v krvi.

Interpretace

SÉRUM:

↓ deficit vitaminu D, malabsorpční syndrom, hyperparathyreóza, nedostatečný příjem potravou, parenterální výživa, hypopituitarismus, Fanconiho syndrom, osteomalacie 


↑ hypervitaminóza D, nadměrný příjem fosfátů, akutní a chronické renální selhání, hypoparythyreóza, m. Addison, těžké fraktury, fyziologicky u dětí v prvním roce života a u dětí při umělé výživě, akromegálie, poruchy metabolismu kostí, chemoterapie u akutní leukémie

MOČ:

↓ hypoparathyreóza, intoxikace vitaminem D


↑ porucha tubulární reabsorpce, deficience vitaminu D, deficit K, Mg, hyperparathyreóza, Fanconiho syndrom, urolitiáza, hyperfosfatemie, hypothyreóza

Zdravotní výkon
81427