Zpět na přehled

Gama-glutamyltransferáza (GGT)

GGT

Parametry metody

Princip

Absorpční spektrofotometrie, metoda dle doporučení IFCC

Materiál
Sérum
Stabilita

7 dní při 2-8 °C

Jednotky
µkat/L
Referenční meze
Sérum
Pohlaví   Věk    
M+Ž   0 - 6T   0,37 - 3,00 µkat/L
   6T - 1R   0,10 - 1,04 µkat/L
   1 - 15R   0,10 - 0,39 µkat/L
         
Muži   15 - 150R   0,14 - 0,84 µkat/L
Ženy   15 - 150R   0,14 - 0,68 µkat/L
Zdroj referenčních mezí
Jaroslav Masopust, Klinická biochemie (1998)
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

γ-glutamyltransferáza je používána v diagnostice a monitorování hepatobiliárních onemocnění. Enzymatická aktivita GGT je často jediným parametrem se zvýšenou hodnotou v testech při těchto chorobách. Enzym je lokalizován v játrech, buňkách žlučovodů a tubulárních buněk ledvin. V krvi je prokazatelný pouze enzym jaterního původu.  γ-glutamyltransferáza je také citlivým screeningovým testem abuzu alkoholu. Zvýšenou aktivitu GGT v séru lze nalézt u pacientů podstupujících dlouhodobou medikaci fenobarbitalu a fenytoinu. Zvýšení v séru je výsledkem zvýšené syntézy enzymu (indukce léky, etylismus), poruchy buněčné membrány nebo uvolnění enzymu z povrchu buněk. GGT je považováno za citlivý, ne však specifický marker jaterního postižení s poruchou exkrece žluče.

Interpretace

↓ bez klinického významu

↑ hepatitis, cirhóza jater, SLE, subklinická i klinická obstrukce žlučovodů, etylismus, akutní pankreatitida, karcinom hlavy pankreatu, karcinom jater

Zdravotní výkon
81435, STAT 81153